Zoek in de site...

Studiebegeleiding en mentoraat

Studieadviseurs onderwijsinstituut PWO

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN EN ONDERWIJSWETENSCHAPPEN

Het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen heeft drie studieadviseurs: Susanne van Helden, Nicole van Workum en Matthijs Brussen.

Je kunt bij hen onder andere terecht voor:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: specialisatie, keuzevakken, studeren in het buitenland;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Studeer je aan de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs of volg je het ALPO-traject, dan kun je met je vragen terecht bij Matthijs. Volg je een pre-master dan kun je met je vragen terecht bij Nicole (vanaf cohort 2019) of bij Susanne (cohort 2018 en eerder). Heb je vragen over studeren in het buitenland dan kun je terecht bij Susanne. Masterstudenten kunnen zowel bij Matthijs als Susanne terecht.

Stuur beperkt e-mail
Gebruik e-mail uitsluitend voor het doorgeven van gevraagde informatie. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een (telefonische) afspraak maken via het inschrijfsysteem dat je vindt op de studentenportal. Ben je geen student dan kun je een afspraak maken via STIP. Wil je toch een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail via je RU mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Kom naar het inloopspreekuur
Ideaal voor korte vragen of mededelingen, een handtekening of een toestemmingsformulier, maar ook handig als je met een groter probleem heel snel contact wilt. Meestal wordt er dan een vervolgafspraak gemaakt.

Het inloopspreekuur van Matthijs is iedere dinsdag en woensdag van 12.30-13.30 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.12)

Het inloopspreekuur van Susanne is iedere maandag en vrijdag van 12.30-13.30 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.09)

Het inloopspreekuur van Nicole is iedere woensdag van 13.00-14.00 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.13)

Maak een afspraak
Voor een gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. Een afspraak maak je via het inschrijfsysteem op de studentenportal of via deze link. Daar kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten. Als je door omstandigheden niet naar de universiteit kunt komen voor een gesprek, kun je ook een telefonische afspraak plannen met één van de studieadviseurs. Je wordt dan op het afgesproken tijdstip gebeld.

Hou er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Heb je een zeer dringende en/of korte vraag en lukt het niet om tijdens het inloopspreekuur langs te komen? Dan kun je ook zonder afspraak langskomen. Stel een dringende vraag echter nooit via de mail.

 • Matthijs is aanwezig van dinsdag t/m vrijdag
 • Nicole is aanwezig op dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagochtend
 • Susanne is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.


Contactgegevens
Matthijs Brussen MSc,
Montessorilaan 3, kamer SP A.05.12
T: 024-3616163
E: M.brussen@pwo.ru.nl

Nicole van Workum, MSc
Montessorilaan 3, kamer SP A 05.13 (dinsdag/woensdagmiddag), kamer SP A 05.06 (vrijdagochtend)
T: 024 3616163
E: n.vanworkum@pwo.ru.nl

drs. Susanne van Helden,
Montessorilaan 3, kamer SP A.05.09
T: 024-3616163
E: s.vanhelden@pwo.ru.nl

Mentoraat binnen de opleiding
In het eerste en tweede jaar heb je een mentor. Onder leiding van deze mentor kom je in het eerste jaar 10 keer bij elkaar voor o.a. het bespreken van studieplanning, tentamenvoorbereiding en je ervaringen met de studie.

Je mentor is een luisterend oor. Je kunt altijd een beroep doen op haar of hem voor individuele begeleiding of advies. Je mentor kent de weg op de universiteit en kan je als het nodig is bijvoorbeeld doorverwijzen naar de studieadviseur.

Het mentoraat is ook bedoeld om samen met jou de voortgang van je studie in de gaten te houden en is gekoppeld aan het voorlopig studieadvies in februari. Het voorlopig studieadvies is een tussentijdse evaluatie van je studieresultaten die wordt afgegeven in het kader van het bindend studieadvies.

Je mentor is meteen ook je docent voor het vak Kennis in Praktijk (KIP1 en KIP2 in B1 resp. B2). Een groot deel van de bijeenkomsten staat dan ook in het teken van KIP. KIP dient als eerste oriëntatie op je toekomstige werkveld.

Het mentoraat voor de ALPO studenten wordt in het eerste jaar vormgegeven binnen de cursus Academische vaardigheden 1 ALPO. In het tweede studiejaar wordt dit opgevolgd door het mentoraat binnen de cursus Beroepsvaardigheden ALPO.