Zoek in de site...

Programma ALPO

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een combinatie van een wetenschappelijke opleiding met een praktijkgerichte opleiding. Het is geen zelfstandige opleiding, maar een vierjarig traject waarin je zowel de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de RU als de Pabo aan de HAN volgt. Je leert het vak van leerkracht, maar je leert ook wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk en op basis van zelfstandig onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onderwijs.

In het ALPO traject volg je grotendeels dezelfde cursussen als de studenten van het reguliere bachelorprogramma Pedagogische Wetenschappen, maar niet altijd in dezelfde volgorde. Voor sommige cursussen krijg je vrijstelling, of je volgt de cursus in een speciale ALPO-variant. Binnen het ALPO traject volg je zowel 120 EC aan onderwijs binnen Pedagogische Wetenschappen als binnen de Pabo. In totaal volg je over vier jaar dus 240 EC.

Overzicht cursussen Pedagogische wetenschappen binnen ALPO traject

Let op: informatie over het Pabo curriculum en rooster is niet in de studiegids van Pedagogische Wetenschappen te vinden. Inhoudelijke informatie over de Pabo verloopt via de informatievoorziening van de HAN.

Specialisatie binnen ALPO
In het derde studiejaar kiezen de ALPO studenten één specialisatie uit. Qua specialisatiemogelijkheden geldt hetzelfde aanbod waaruit ook de reguliere studenten van de bachelor Pedagogische Wetenschappen kunnen kiezen, namelijk Orthopedagogiek, Pedagogiek, Onderwijs en Onderzoek. Binnen het ALPO programma bestaat elke specialisatie uit 8 EC. Zie ook onderstaand overzicht.

Specialisatie ALPO

Keuze Beroepsvaardigheden 3 in ALPO 4
In het vierde ALPO jaar volg je de cursus Beroepsvaardigheden 3. Hiervan bestaan twee varianten, namelijk BV 3 Orthopedagogiek en BV 3 Onderwijs & pedagogiek. Het is belangrijk om te weten dat je de cursus BV 3 Orthopedagogiek alleen kan volgen indien je in het derde jaar voor de specialisatie Orthopedagogiek hebt gekozen. De cursus BV3 Onderwijs & pedagogiek is altijd toegankelijk, ongeacht de specialisatie waarvoor je hebt gekozen.