Zoek in de site...

Cursusoverzicht B2

Cursusoverzicht B2

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB2260 Sociaal-culturele context 4
SOW-PWB2320 Academische vaardigheden 2 5
SOW-PWB2331 Beroepsvaardigheden 2 5
SOW-PWB2280 Leerproblemen 4
SOW-PWB2270 Ontwikkelingsproblemen 4
SOW-PWB2290 Sociaal en emotionele problemen 4
SOW-PWB2300 Psychometrie en besliskunde 4
SOW-PWB2340 Kennis in praktijk 2 6
SOW-PWB2310 Analyse 3 4
SOW-PWB3220 Wetenschapsfilosofie 4
Specialisatiecursussen* 8
Vrije ruimte** 8

*In het B2 jaar is er ruimte om twee specialisatiecursussen te volgen. Er dient in ieder geval een keuze gemaakt te worden voor één specialisatie. 
** Het aantal van 8 EC aan vrije ruimte is aangegeven omdat het B2 jaar dan op 60 EC uitkomt. Studenten mogen echter zelf bepalen hoeveel EC ze per studiejaar aan vrije ruimte willen volgen. Uiteindelijk dienen er over B2 en B3 jaar in totaal 24 EC te worden ingevuld.

Specialisatiecursussen

Specialisatie Cursuscode Cursustitel EC
Orthopedagogiek SOW-PWSP040 Methodiek van de diagnostiek 4
Orthopedagogiek SOW-PWSP050 Behandelingsmethodiek 4
Pedagogiek SOW-PWSP100 Denkkaders in praktijk 4
Pedagogiek SOW-PWSP140 Capita selecta pedagogiek 4
Onderwijs SOW-PWSP070 Leren en instructie 4
Onderwijs SOW-PWSP060 Vormgeven van onderwijs 4
Onderzoek SOW-PWSP080 Capita selecta: onderzoek 4
Onderzoek SOW-PWSP090 Onderzoekspracticum 4

Mogelijk keuzevakken (aanbod door Onderwijsinstituut PWO)*

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB3020 Clinical Decision Making 5
SOW-PWBKV090 Analyse 5 4
SOW-PWVK050 Gifted Education 5

* Dit aanbod is alleen geldig voor studiejaar 2019-2020. Het aanbod kan hierna wijzigen.