Zoek in de site...

Informatie bijvak studenten

Het is voor studenten van andere opleidingen (hbo/wo) mogelijk om bijvakken te volgen uit het eerste, tweede en/of derde studiejaar van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Het aanbod is beperkt tot de volgende cursussen:

B1
Wijsgerige en historische context, Motorische en perceptuele ontwikkeling, Cognitieve en taalontwikkeling, Sociale-emotionele en morele ontwikkeling, Inleiding pedagogiek, Inleiding Onderwijswetenschappen, Inleiding orthopedagogiek en Inleiding diagnostiek
B2
Sociaal-culturele context, Leerproblemen en Sociale en emotionele problemen
B3
Neuropsychologie, Juridische ethische context

Let op: als je als bijvakker meerdere cursussen wil volgen dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of dit roostertechnisch mogelijk is. Dit geldt met name indien je cursussen uit verschillende studiejaren wil volgen. De roosters worden namelijk per studiejaar geroosterd en afgestemd. Tussen cursussen van verschillende studiejaren kan daardoor overlap ontstaan tussen colleges en/of tentamens. In geval van overlappende tentamens is er geen mogelijkheid om beide tentamens te maken en dien je voorafgaand een keuze te maken.

Studenten binnen de RU kunnen zichzelf inschrijven voor een cursus via Osiris. Studenten van andere universiteiten of hbo instellingen die interesse hebben om bijvakken te volgen dienen contact op te nemen met studieadviseur Matthijs Brussen (m.brussen@pwo.ru.nl). Meestal zal er daarna een voorstel voor een afspraak worden gedaan. Om deze afspraak in te kunnen plannen dien je bij je eigen onderwijsinstelling eerst een Bewijs Betaald Collegegeld op te vragen. Dit bewijs moet je meenemen naar de afspraak.