Zoek in de site...

Overzicht cursussen

Cursuscode Cursustitel
SOW-PWB1210 Academische vaardigheden 1
SOW-PWB1012 Academische vaardigheden 1 ALPO
SOW-PWB2320 Academische vaardigheden 2
SOW-PWB2183 Academische vaardigheden 2 ALPO
SOW-PWB1200 Analyse 1
SOW-PWB1240 Analyse 2
SOW-PWB2310 Analyse 3
SOW-PWB3360 Analyse 4
SOW-PWBKV090 Analyse 5
SOW-PWB3100 Bachelorscriptie
SOW-PWB3390 Bachelorscriptie ALPO
SOW-PWSP050 Behandelingsmethodiek
SOW-PWB1250 Beroepsvaardigheden 1
SOW-PWB2331 Beroepsvaardigheden 2
SOW-PWB3340 Beroepsvaardigheden 3: Onderwijs en pedagogiek
SOW-PWB3330 Beroepsvaardigheden 3: Orthopedagogiek
SOW-PWB2191 Beroepsvaardigheden ALPO
SOW-PWSP080 Capita selecta: onderzoek
SOW-PWSP140 Capita selecta: Pedagogiek
SOW-PWB3020 Clinical Decision Making
SOW-PWB3370 Coaching 1
SOW-PWB1270 Cognitieve en taalontwikkeling
SOW-PWSP100 Denkkaders in de praktijk
SOW-PWVK050 Gifted Education
SOW-PWB1300 Inleiding diagnostiek
SOW-PWB1050 Inleiding onderwijswetenschappen
SOW-PWB1290 Inleiding orthopedagogiek
SOW-PWB1060 Inleiding pedagogiek
SOW-PWB1190 Inleiding wetenschappelijk onderzoek
SOW-PWSP130 Interventies
SOW-PWB3350 Juridische ethische context
SOW-PWB1230 Kennis in praktijk 1
SOW-PWB2340 Kennis In Praktijk 2
SOW-PWB3280 Kennis in praktijk 3
SOW-PWSP120 Kwaliteit van onderwijs
SOW-PWB2280 Leerproblemen
SOW-PWSP070 Leren en instructie
SOW-PWSP040 Methodiek van de diagnostiek
SOW-PWB1260 Motorische en perceptuele ontwikkeling
SOW-PWB2240 Neuropsychologie
SOW-PWSP090 Onderzoekspracticum
SOW-PWB2270 Ontwikkelingsproblemen
SOW-PWB2300 Psychometrie en besliskunde
SOW-PWB1280 Sociaal emotionele en morele ontwikkeling
SOW-PWB2290 Sociaal en emotionele problemen
SOW-PWB2260 Sociaal-culturele context
SOW-PWSP060 Vormgeven van onderwijs
SOW-PWB3220 Wetenschapsfilosofie
SOW-PWB1040 Wijsgerige en historische context