Zoek in de site...

Bijvakkers vanuit andere opleidingen

Gedrag en gedragsverandering spelen in allerlei beroepsvelden en wetenschappelijke disciplines een rol. Studenten van andere wo- of hbo-opleidingen zijn dan ook van harte welkom om bij Psychologie een of meerdere cursussen (bijvakken) te volgen. De cursussen die toegankelijk zijn voor bijvakkers vind je per periode weergegeven in dit overzicht (pptx, 261 kB).

Adjsted

Radboud-studenten

Studenten die binnen hun eigen opleiding het eerste jaar (60 EC) hebben afgerond, kunnen tweede- en derdejaars vakken volgen. 
Heb je je eerste jaar nog niet volledig afgerond, dan is je keuze beperkt tot eerste- en tweedejaars vakken.
Mastervakken kunnen alleen door studenten met een master-inschrijving gekozen worden als bijvak.

Hbo-studenten

Alleen derde- of vierde jaars hbo-studenten komen in aanmerking voor een bijvak Psychologie: je kunt maximaal twee bijvakken volgen. 
Studenten van buiten de Sociale- of Gedragswetenschappen raden we aan om eerste- en tweedejaarsvakken als bijvak te kiezen.

Niet ingeschreven aan een universiteit of hbo instelling?

Geïnteresseerden die niet bij een andere wo- of hbo-opleiding staan ingeschreven, kunnen (tegen geringe kosten) via aanschuifonderwijs Psychologie-vakken volgen.

Profielroutes

De opleiding Psychologie kent géén minoren. Wil je maximaal twee Psychologie-cursussen volgen die inhoudelijk samenhangen, bijvoorbeeld in jouw minor-ruimte? Bekijk dan onze Profielroutes.

Voorkennis

Een bijvak vergt extra inspanningen van jouw kant, omdat in het Psychologie-curriculum de ene cursus voortbouwt op de andere. Maak zelf een goede inschatting of een cursus haalbaar voor je is. Ga met behulp van de studiegids na welke studieboeken in voorafgaande cursussen zijn gebruikt om te zien of er hiaten in je voorkennis zitten en werk eventuele deficiënties voorafgaand aan de cursus weg.

Inschrijving als bijvakker

  • Bekijk via het welke vakken je interessant vindt. Controleer of je aan de toelatingseisen voldoet. Vergewis je van de onderwijs- en toetsvormen en van het rooster (zie tab bovenin cursusbeschrijving).
  • Ben je RU-student dan kun je je direct via Osiris inschrijven voor een bijvak.
  • Ben je geen RU-student? Volg dan nauwkeurig deze procedure. Stuur de formulieren naar de Mw. M Cantore, Secretaris Examencommissie Psychologie, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen. Voeg de originele/ origineel gewaarmerkte bewijzen toe.
  • Na volledige inschrijving aan de RU heb je toegang tot de studentenportal/ osiris. Volg de instructie voor cursusinschrijving in osiris. Voor derdejaars vakken kun je je als bijvakstudent niet online inschrijven; dat kan alleen aan de balie van het FSW-Studenten Informatiepunt (STIP). Ook voor andere vragen kun je bij STIP terecht.
  • Je hebt nu toegang tot de Brightspace course en tot alle benodigde onderwijsmaterialen.
  • Lees de informatie over Toetsing en beoordeling: na cursusinschrijving ben je tevens ingeschreven voor de eerste toetsgelegenheid; voor een eventuele herkansing moet je jezelf aanmelden via osiris. Je toetsresultaten vind je ook in Osiris.