Zoek in de site...

Basisaantekening Psychodiagnostiek

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) kent de zogeheten Regeling Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD). Als je over deze aantekening beschikt, voldoe je aan de eisen van het basisniveau van algemene psychodiagnostiek. De basisaantekening is belangrijk, zowel bij sollicitaties als bij toelating tot postdoctorale opleidingen (bijvoorbeeld de GZ-opleiding).

In 2014-2015 of eerder met de bachelor gestart?


Met de bachelor gestart in 2015-2016:

Studenten Psychologie RU kunnen aan de BAPD-eisen voldoen indien zij de volgende bachelor- en programmaonderdelen van de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie met succes afronden:

BAPD eisen:

Cursussen Psychologie Radboud

Basiscursus Psychodiagnostiek
(minimaal 5,7 EC vereist)

Professionele Vaardigheden, A (PSB1PS10N) (3 EC)

Psychodiagnostiek in de gezondheidszorg (PSB3DH20N)
(4 EC)

Psychometrie en besliskunde
(minimaal 5,7 EC vereist)

Psychometrie en besliskunde (PSB2PS25N) (6 EC)

Kennis en vaardigheden diagnostische methoden en werkwijzen
(minimaal 5,7 EC vereist)

Psychodiagnostiek (MPSGP14) (8 EC)

Praktijkvaardigheden mbt tests, gespreksvoering enz
(minimaal 8,6 EC vereist)

Practica van Ontwikkeling & Psychische Gezondheid 2 (PSB2DH10N) (1 EC); Brein & Cognitie 2 (PSB2BC10N)
(1 EC) en Gedrag & Omgeving 2 (PSB2BE10N) (1 EC)

Twee Trainingen Klinische Vaardigheden (keuze uit 5): 
MPSGP13A, MPSGP13B, MPSGP13C, MPSGP13D, MPSGP13F 
(3 EC elk)

Communicatievaardigheden (minimaal 2,9 EC vereist):

Professionele Vaardigheden, B (PSB1PS11N) (3 EC)

Stage, minimaal 200 uur gesuperviseerde praktijkstage op het gebied van de psychodiagnostiek.

Klinische stage (MPSGP80), inclusief drie uitgebreide diagnostische casus.

Met de bachelor gestart in 2016-2017:

Theoretische eisen
BAPD:

Cursussen Psychologie Radboud

Basiscursus Psychodiagnostiek
(minimaal 5,7 EC vereist)

Professional Skills, A (PSB1PS12) (2 EC uit 4 EC)
én
Clinical Assessment (PSB3DH21) (2 EC) óf Clinical Assessment and Decision Making (2 EC uit 4 EC).
én
Klinisch professionele vaardigheden (PSB3DH66)
(2 EC uit 6 EC)

Psychometrie en besliskunde
(minimaal 5,7 EC vereist)

Psychometrie en besliskunde (PSB2PS25) (6 EC)
óf
Psychometrics (PSB2PS26) (4 EC) én Clinical Assessment and Decision Making (2 EC uit 4 EC).

Kennis en vaardigheden diagnostische methoden en werkwijzen
(minimaal 5,7 EC vereist)

GZP: Psychodiagnostiek (MPSGP14) (8 EC)

Praktijkvaardigheden mbt tests, gespreksvoering enz
(minimaal 8,6 EC vereist)

Practica van Development & Mental Health 2 (PSB2DH10) (1 EC); Brain & Cognition 2 (PSB2BC10) (1 EC) and Behaviour & Environment 2 (PSB2BE10) (1 EC)
én
Gespreksvaardigheden (2 ec van 4 ec) óf Conversational Skills in Psychology (PSB2PS35) (2 EC)
én
Klinisch professionele vaardigheden (PSB3DH66) 
(2 EC uit 6 EC)
én
GZP: Twee Trainingen Klinische Vaardigheden
(keuze van 2 uit 5): MPSGP13A, MPSGP13B, MPSGP13C, MPSGP13D, 
MPSGP13F (3 EC elk)

Communicatievaardigheden (minimaal 2,9 EC vereist):

Professional Skills, B (PSB1PS13) (3 EC uit 5 EC)

Stage-eis: minimaal 200 uur gesuperviseerde praktijkstage op het gebied van de psychodiagnostiek.

GZP: Klinische stage (MPSGP80), inclusief drie uitgebreide diagnostische casus (20 EC).

Bachelor of master elders behaald?

Heb je  bachelor- of masteronderdelen Psychologie elders behaald, ben je overgestapt naar Psychologie RU en wil je hier in aanmerking komen voor de BAPD-verklaring? Laat bij de herkomst-universiteit een (gedeeltelijke) BAPD-verklaring opstellen over behaalde, relevante bachelor- of masteronderdelen. Neem bij aanvang van je master aan de RU direct contact op met de BAPD-coördinator om te controleren of je aan alle vereisten voldoet en/of welke aanvullingen nog nodig zijn.

Coördinator BAPD:

Dr. Sabine Stoltz: sabine.stoltz@ru.nl