Zoek in de site...

Vooropleidingseisen LOGO

Werken als therapeut of diagnosticus?

Wil je als BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog werken in (G)GZ-instellingen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdhulpverlening en forensische instellingen? Of werk je liever als BIG-erkend GZ-psycholoog in een zelfstandige praktijk?
Oriënteer je hoe dan ook tijdig op de vereisten voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek en op de toelatingsvereisten voor de GZ-vervolgopleiding.

GZ-opleiding

Na de masteropleiding Psychologie is het mogelijk om de tweejarige opleiding tot BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) te volgen. In Nederland kun je de GZ-opleiding op zes plaatsen volgen, onder andere bij het Nijmeegse Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Toelating

Toelating tot de GZ-opleiding wordt geregeld door de Vereniging LOGO (Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidszorg Opleidingsinstellingen). Aan toelating zijn meerdere voorwaarden verbonden. Eén van de LOGO-toelatingsvoorwaarden is een zogeheten Verklaring vooropleiding.

Afgestudeerden van de Nijmeegse masterspecialisatie Gezondheidspsychologie komen voor een Verklaring vooropleiding in aanmerking, als zij de onderstaande cursussen met goed gevolg afronden:

Propedeuse:

B2:

B3:

Verder wordt dringend aanbevolen voor selectie voor de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie:

  • PSB3DH50E: Psychotherapy én
  • PSB3BC15E: B&C 3: Cognitive Neuropsychology (in plaats hiervan kan ook PSB3DH45E: Affective Sciences and Psychopathology gekozen worden) én
  • PSB3BC16E: Psychopharmacology and Psychopathology.

Master:
Masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie (GZP), met inbegrip van een Klinische stage inclusief drie uitgebreide diagnostische casussen.

Studenten met een bachelor of master van elders

Studenten die elders een bachelor of master psychologie hebben behaald, laten door de betreffende universiteit de Verklaring vooropleiding invullen. Direct bij aanvang van je opleiding aan de RU overleg je met de LOGO-contactpersoon of je aan de eisen kunt gaan voldoen of dat aanvullende vakken nodig zijn.


Contactpersoon VLOGO-verklaring:

studentadvisor@psych.ru.nl

Afspraak maken:

RU-studenten: online afspraak maken
Externe studenten: via OSP, tel. 024-3616163