Zoek in de site...

Vrije keuzeruimte

In het derde jaar heb je naast de domeinkeuzecursussen nog 16 ec aan vrije keuze ruimte (ook wel bijvakken genoemd). De keuze van je bijvakken is inhoudelijk volledig vrij. De OER sluit enkel niet-universitaire bijvakken uit en bijvakken die een grote overlap vertonen met (verplichte) Psychologie vakken aan de RU. Een lijst bijvakken van pedagogische wetenschappen en van andere opleidingen vind je hiernaast terug.

De vrije ruimte is een geweldige mogelijkheid om jezelf te verdiepen of te verbreden. Probeer bij voorkeur een inhoudelijk samenhangend bijvakken-pakket samen te stellen, dat past bij je interesses en bij je toekomstplannen (masterkeuze, beoogd werkveld etc.). Zo werk je aan een eigen profiel en kun je je onderscheiden van studiegenoten. Hulp nodig bij het kiezen of plannen van je bijvak-keuzes? Overleg je ideeën met een Me & My Career coach.

Je kunt:

 • Bijvakken in het buitenland volgen.
 • Verdiepen of juist verbreden binnen Psychologie (zie hieronder).
 • Binnen andere RU-opleidingen bijvakken volgen (zie hieronder).
 • Binnen andere universiteiten bijvakken volgen (zie hieronder).

Meer informatie over de domein- en vrije keuzeruimte vind je in de handout Studiekeuzes Bachelor 3 (zie kolom rechts).

Verdiepen of verbreden binnen Psychologie

Je kunt de vrije ruimte 'smal' invullen met vakken binnen Psychologie en binnen jouw domein, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de masterspecialisatie van jouw voorkeur.
Je kunt ook juist vakken volgen uit een ander(e) domein(en), bijvoorbeeld omdat je het belangrijk vindt om ‘breed' opgeleid te worden of omdat je nog niet zeker bent van je domeinkeuze en masterspecialisatie.
Let op: B2-kernthema's zijn uitgesloten als vrije keuzevak.

Andere opleiding binnen Radboud Universiteit

Wil je psychologische onderwerpen eens vanuit een iets andere invalshoek bestuderen? Of wil je kennis maken met een tweede wetenschapsgebied? Dan kun je bijvakken volgen binnen een andere RU-opleiding. Zo ontwikkel je een multidisciplinaire blik en leer je samenwerken met wetenschappers binnen andere vakgebieden.
Let op:

 • Gebruik Zoek een cursus om gericht te zoeken in alle RU-studiegidsen [scroll naar beneden; zet je pop up blocker uit].
 • Bekijk tijdig in welke periodes de bijvakken plaatsvinden en of je voldoet aan de toegangseisen van de aanbiedende opleiding.
 • Houd rekening met kleine verschillen tussen opleidingen in onderwijsperiodes en inschrijfprocedures. Bereid je dus goed voor, zo voorkom je teleurstellingen!
 • De inschrijving voor bijvakken en de registratie van tentamenuitslagen verloopt gewoon via Osiris.

Andere universiteit

Je kan ook vakken aan een andere universiteit volgen, binnen Psychologie of daarbuiten. Bijvoorbeeld vanwege een specifieke interesse die binnen de RU niet aanwezig is of als je overweegt aan die universiteit je master te volgen.
Let op:

 • Een bijvak aan een andere universiteit zoek je via de universitaire websites.
 • Heb je één of meerdere cursussen gevonden, controleer dan of je aan de toegangseisen voldoet en of het bijvak past in je studieplanning.
 • Informeer bij de studieadviseur van de betreffende opleiding of je daadwerkelijk kunt meedoen. Ga via de website of de studieadviseur na hoe de cursusinschrijving, toetsing en bekendmaking van de tentamenuitslag geregeld zijn.
 • Verzoek de Examencommissie Psychologie via examencommissie@psych.ru.nl vóór de start van de cursus om toestemming dit bijvak te mogen volgen. De Examencommissie controleert op eventuele overlap. Vermeld in je mail de naam van de universiteit, de opleiding en de cursuscodes van de bijvakken die je wilt volgen.
 • Weet je zeker dat je de cursus(sen) kan en mag volgen? Schrijf je dan in bij de Universiteit waar je de cursus(sen) wilt gaan volgen. Indien daarvoor een verklaring van onze Examencommissie vereist is, vraag je die per mail aan bij de secretaris van de Examencommissie (examencommissie@psych.ru.nl).
 • Haal bij de Dienst Studentenzaken (Berchmanium, Houtlaan) een ‘Bewijs betaald collegegeld', zodat je geen collegegeld hoeft te betalen voor inschrijving aan de andere universiteit.
 • Zodra je geslaagd bent voor het bijvak: vraag bij de studentenadministratie daar een gewaarmerkt bewijs van je tentamenuitslag.
 • Lever dat bewijs in bij het OSP voor registratie in Osiris.