Zoek in de site...

Cursusinschrijving

Vanaf wanneer?
Cursusinschrijving voor het eerste semester is mogelijk vanaf 1 augustus en voor het tweede semester vanaf 1 december. Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • De inschrijving voor eerstejaars cursussen gaat open na de introductie (eind augustus).
  • B2- en B3-cursussen met practica, met het oog op ordelijk verloop van de inschrijving in werkgroepen/ practicumgroepen (o.a. Statistiek 1 en 2).

Hoe?
De cursusinschrijving verloopt via OSIRIS, het studenteninformatiesysteem van de RU. Daarin kun je het onderwijsaanbod raadplegen, je inschrijven voor cursussen, en je inschrijven voor tentamens en waar nodig hertentamens.
Is je inschrijving gelukt, dan ontvang je een automatische bevestiging op je RU emailadres.
Ben je nog niet zo handig in OSIRIS? Bekijk dan het instructiefilmpje op www.ru.nl/osiris.

Inschrijving Kernthema's in B2
Voor de Kernthema's in B2 is de inschrijving gemaximeerd. Tijdens de kernthema-inschrijving kunnen studenten een eerste en tweede voorkeur aangeven (uit 6 kernthema's). De opleiding doet haar best om ieder te plaatsen bij de eerste of tweede voorkeur. De inschrijvingsprocedure wordt toegelicht tijdens de B2-voorlichtingsbijeenkomst van september en december en wordt tevens bekend gemaakt via Mededelingen.

Mogelijke inschrijfstop bij sommige B3-cursussen
Omdat de zaalcapaciteit beperkt is, kan er bij sommige B3 cursussen een inschrijfstop gelden. Zorg ervoor dat je je zo vroeg mogelijk inschrijft. In geval van een inschrijfstop hebben B3 studenten voorrang op B2 studenten.