Zoek in de site...

Programma propedeuse

Het B1 programma (propedeuse) biedt een Algemene Inleiding in de Psychologie en daarna inleidingen in de drie theoretische domeinen:

  • Brein & Cognitie 1
  • Ontwikkeling & Psychische Gezondheid 1
  • Gedrag & Omgeving 1.

En in de drie vaardigheidsleerlijnen:

  • Onderzoeksvaardigheden: MvO, Statistiek en OP1
  • Academische vaardigheden
  • Professionele vaardigheden: MPH en PV.

Cursuscode

Titel cursus

EC

Periode
SOW-PSB1GE06N Algemene Inleiding in de psychologie 7 1
SOW-PSB1RS05N Methoden van onderzoek 4 1
SOW-PSB1AS05N Academische vaardigheden voor psychologen 6 1 + 2
SOW-PSB1PS12N Methoden van professioneel handelen 4 2
SOW-PSB1BC06N Brein & Cognitie 1 7 2
SOW-PSB1DH06N Ontwikkeling & Psychische Gezondheid 1 7 3
SOW-PSB1BE06N Gedrag & Omgeving 1 7 4
SOW-PSB1PS13N Professionele vaardigheden voor psychologen 5 3 + 4
SOW-PSB1RS10N Statistiek 1 6 3 + 4
SOW-PSB1RS15N Onderzoekspracticum 1 6 3 + 4
SOW-PSB1RS16N Proefpersoonuren 1 1 - 4
Totaal 60