Zoek in de site...

Toelating B3

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de toetsing van verplichte B3-cursussen geldt dat in ieder geval het eerste jaar (60ec) volledig moet zijn afgerond. Studenten die een positief hebben ontvangen, maar nog niet het gehele eerste jaar hebben afgerond kunnen alleen deelnemen aan de vrije keuze onderdelen/minor. Voor het volgen van een keuzevak/ minor bij een andere opleiding gelde de daar vastgestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Naast de algemene toelatingsvoorwaarden gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden: