Zoek in de site...

Toelating B2

Algemene toelatingsvoorwaarden
Toegelaten tot het tweede bachelorjaar (B2) worden studenten die 42ec of meer hebben behaald en daarmee een positief bindend studieadvies (BSA) hebben ontvangen. De student kan deelnemen aan zowel de B2-cursusonderdelen en de daarbij behorende toetsingen waarvoor geen specifieke toelatingsvoorwaarden gelden als aan de vrije keuze onderdelen/minor van de postpropedeutische fase. Voor het volgen van een keuzevak/ minor bij een andere opleiding gelden de daar vastgestelde toelatingseisen.

Deze toelating tot het B2 is informeel, wat betekent:

  • dat de student zich voor het 2e studiejaar aan de universiteit zal moeten inschrijven als propedeusestudent;
  • dat de B2-onderdelen die op deze wijze worden behaald, formeel ongeldig blijven totdat het propedeutisch examen is behaald.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Naast de algemene toelatingsvoorwaarden gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden: