Zoek in de site...

Studiebegeleiding

 • Studiebegeleiding
  Inhoudelijke begeleiding vind je vooral in de studiehandleidingen die bij de cursussen worden uitgegeven. Hierin staan de leerdoelen en opdrachten die je helpen de studiestof op een juiste manier te bestuderen.
 • De master kent een professionaliseringslijn met een studielast van 2 EC. Een student krijgt een (docent-)coach toegewezen. Je gaat aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling en je kennis, beeld en praktische vaardigheden in relatie tot het werkveld.
 • Studieadviseur
  Een belangrijke figuur in de studiebegeleiding is de studieadviseur, waar je terecht kunt met al je vragen en problemen rondom je studie. Ook bij persoonlijke problemen kun je contact opnemen met de studieadviseur. Voor Communicatiewetenschap is dat mw. drs. Esther Marsman. Een afspraak kan gemaakt worden via de studentenportal. Studenten van andere opleidingen kunnen een afspraak maken via het secretariaat van de opleiding.
 • Begeleiding op universitair niveau
  Bij de Dienst Studentenzaken van de universiteit zijn een aantal ondersteunende en hulpverlenende instanties aanwezig.  Alle informatie over deze voorzieningen vind je op de website van de RU  onder het kopje "begeleiding".
 • Informatie
  Alle algemene mededelingen over de studie en veranderingen in de studie vind je op het studentenportal onder het tabblad van jouw opleiding.