Zoek in de site...

Toelating tot de masteropleiding

Voor bachelorstudenten Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit

Studenten die het bachelorexamen Communicatiewetenschap (Radboud Universiteit) hebben behaald, kunnen binnen de eenjarige masteropleiding Communicatiewetenschap kiezen voor een van de vier specialisaties of een programma op maat. Studenten moeten zich het jaar voorafgaand aan start master, tijdig inschrijven voor een masterspecialisatie via Osiris, zie voor meer informatie op de opleidingspagina van de STIP-website.

Voor andere studenten

Tevens direct toelaatbaar zijn studenten met een bachelordiploma  Communicatiewetenschap behaald aan Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam of Universiteit Twente.

Studenten met een andere WO-bacheloropleiding kunnen in combinatie met een voorbereidende minor (van te voren behaald) worden toegelaten tot de master. Voor meer informatie, zie voorbereidende minoren.

Voor andere afgestudeerde WO- dan wel HBO-studenten geldt dat ze eerst de pre-master Communicatiewetenschap moeten behalen voordat ze toegelaten kunnen worden tot de master Communicatiewetenschap. Voor meer informatie, zie informatie pre-master.

Zij die een universitaire studie Communicatiewetenschap (of vergelijkbaar) geheel of gedeeltelijk buiten Nederland hebben gedaan en op basis daarvan willen instromen in de masteropleiding, moeten zich in verband met hun toelating tot de universiteit en de studie Communicatiewetenschap eerst wenden tot de studentendecanen van de universiteit, tel.: (024) 3612345.

Voor deze studenten geldt dat zij voor 1 juli bij de toelatingscommissie Communicatiewetenschap toelating moeten vragen voor de master. Meer informatie is te vinden op www.ru.nl/master/communicatiewetenschap