Zoek in de site...

Inhoud

De masteropleiding Onderwijswetenschappen biedt een brede oriëntatie en verdieping in vraagstukken rond onderwijs. In de opleiding doen studenten  theoretische kennis op en brengen ze de theoretische kennis en hun onderzoeks- en onderwijskundige vaardigheden tijdens een stage en een scriptieonderzoek in de praktijk.

De opleiding (60 EC) biedt een mix van theorie en praktijk. Het programma bestaat uit vier theoretische cursussen (16 EC), een onderwijskundig onderzoeksvak (4EC), twee keuzecursussen (8 EC), een stage (16 EC) en een masterscriptie (16 EC). De opleiding heeft als vertrekpunt de analyse van leerprocessen (hoe leren mensen? 4EC), waarna achtereenvolgens aandacht is voor de inrichting van de leeromgeving (4EC), de rol van de leraar (4EC) en de plaats die het leren in onderwijs en samenleving inneemt (4EC). Naast de vaste theoriecursussen is er ook 8 EC ruimte om een keuze te maken uit Coaching en consultancy, Applab,  of Onderwijs- en arbeidsmarktonderzoek en daarnaast een mastercursus te kiezen van een andere opleiding.

Naast inhoudelijke theoretische cursussen is er aandacht voor verschillende perspectieven op onderzoek (4EC), waarbij de centrale vraag is op welke wijze onderwijskundig onderzoek kan bijdragen aan de verbetering van de onderwijspraktijk. Deze vraag komt praktisch aan de orde tijdens een stage. De stage vindt plaats binnen organisaties waar onderwijswetenschappers werkzaam zijn, zoals scholen en opleidingsinstituten, adviesorganisaties, onderzoeksinstituten of instellingen voor de ontwikkeling van beleid, leermiddelen of toetsen. Met de scriptie laat je zien dat je op zelfstandige wijze een wetenschappelijk onderzoek kunt opzetten en uitvoeren en hierover kunt rapporteren.