Zoek in de site...

Inschrijven voor cursus en tentamen

Cursusinschrijving

De cursusinschrijving verloopt via de Studentenportal. Meld je voor de gewenste cursus aan in Osiris, het studenteninformatiesysteem van de RU. Daarin kun je het onderwijsaanbod raadplegen, je inschrijven voor cursussen, en je inschrijven voor tentamens en waar nodig hertentamens. Is je inschrijving gelukt, dan ontvang je een automatische bevestiging op je RU emailadres. Mocht dit niet lukken, lees dan eerst de handleiding. Lukt het dan nog niet, zoek dan de cursuscode op en neem contact op met STIP (024-3616163 of stip@socsci.ru.nl).

Tentameninschrijving

Voor elke cursus worden twee tentamengelegenheden georganiseerd. Bij aanmelding voor een cursus via Osiris vind automatisch inschrijving plaats voor de eerste tentamengelegenheid. Bij geen deelname of een onvoldoende dient een student zich zelf voor de tweede gelegenheid in te schrijven. Dit kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor het tentamen.

Let op: Bij geen geldige inschrijving voor de tweede gelegenheid kan geen deelname aan het tentamen plaatsvinden.

Mocht je hiervoor geen voldoende halen of niet in staat zijn om het hertentamen te maken wegens ziekte of andere reden dan ben je aangewezen op de eerstvolgende gelegenheid in het nieuwe studiejaar.

Per cursus worden er dus twee tentamengelegenheden ingepland waar je aan kan deelnemen. Let op: de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan twee tentamengelegenheden is niet hetzelfde als recht hebben op twee tentamengelegenheden!