Zoek in de site...

Opleidingscommissie Master PW

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, met als taken:

  • het uitbrengen van advies over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de decaan en de directeur van het onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

De master Pedagogische Wetenschappen heeft haar eigen opleidingscommissie. Omdat een opleidingscommissie bestaat uit stafleden en studentleden, is dit hét orgaan waarin studenten invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs.

Samenstelling Opleidingscommissie Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen

stafleden:
prof. dr. Evelyn Kroesbergen,voorzitter
mw. dr. J. Lust
mw. dr. J. Larsen
studentleden:
-
adviserende leden:
mw.drs. S.B van Helden
dhr. M. Brussen MSc
mw.drs. J.J. Snoek

secretariaat:
secr@pwo.ru.nl

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie, of wil je zelf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van een opleidingscommissie? Neem dan contact op met de studentleden van de opleidingscommissie. Zij zijn bereikbaar op het volgende mailadres: olc.master.pw@student.ru.nl