Zoek in de site...

Studenten en hun jaarprogramma

Als algemene regel geldt dat studenten gebonden zijn aan het onderwijsprogramma van het jaar van inschrijving. Dit programma vinden zij terug in de studiegids en de OER van dat jaar. Als dit programma verandert en bepaalde onderdelen niet meer worden gegeven, is een overgangsregeling van toepassing. Deze regeling is één jaar geldig. Daarna moet contact worden opgenomen met de studieadviseur.