Zoek in de site...

Programma & cursusoverzicht

De masterspecialisatie Speciale Leerbehoeften bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursuscode

Cursusnaam EC
SOW-PWM030 Coaching II 4
SOW-PWM020 Complex Systems Theory 4
SOW-PWM010 Ethiek 4
SOW-PWM220 Masterthesis Pedagogische Wetenschappen 15
Specialisatie modules
SOW-PWM095 Theoretische verklaringsmodellen van het speciale leren 4
SOW-PWM105 De scientist practitioner binnen het speciale leren 4
Orthopedagogiek variant
SOW-PWM280 Diagnostiek 5
SOW-PWM240 Stage orthopedagogiek 20
Pedagogiek variant
MAN-BCU3017 De Beleidscyclus 5*
SOW-PWM230 Stage pedagogiek 20

* De Beleidscyclus is een cursus van 4 EC en wordt aangevuld met een aanvullende stageopdracht voor 1 EC.