Zoek in de site...

Vrijstellingen

Iedere student die meent te kunnen aantonen dat hij/ zij een bepaald onderdeel van de studie al in voldoende mate beheerst, kan een zogeheten vrijstelling aanvragen (zie OER). Vrijstellingen voor mastercursussen worden alleen verleend op basis van gelijkwaardige masteronderdelen afgelegd aan een andere universiteit.

Let op: Voor de masterstage en scriptie wordt geen vrijstelling verleend.

Aanvragen vrijstellingen

De procedure voor het aanvragen van individuele vrijstelling is als volgt:

  • de student neemt voor het inwerking zetten van de aanvraag contact op met de Examencommissie. Dit kan via ExamencommissiePWO@ru.nl
  • een aanvraag moet worden gedocumenteerd met bewijzen van elders gevolgd onderwijs, zoals certificaten en beschrijvingen uit de studiegids; de student is zelf verantwoordelijk voor het leveren van het bewijs op basis waarvan de aanvraag kan worden beoordeeld;
  • De examinator zal namens de Examencommissie een oordeel over de aanvraag geven. De Examencommissie stuurt vervolgens de student bericht over het al dan niet toekennen van de vrijstelling.