Zoek in de site...

Overzicht programma GZP

De masterspecialisatie GezondheidsZorgPsychologie (GZP) omvat één studiejaar waarin de basis wordt gelegd voor je toekomstige baan als psycholoog in de geestelijke of lichamelijke gezondheidszorg. De opleiding begint in september en in februari.

Cursorisch onderwijs
In de eerste helft van het jaar ligt de nadruk op het verdiepen van bestaande theoretische kennis en het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden die behoren tot het beroepsveld van de gezondheidszorgpsycholoog. Er zijn drie theoretische cursussen van 8 ec die telkens uit 18 hoorcolleges bestaan. Deze hoorcolleges integreren fenomenologische, neurocognitieve en gedragscognitieve kennis.

Daarnaast wordt de cursus Vaardigheidstrainingen (in totaal 6 ec) aangeboden. Uit vijf verschillende trainingen kies je er twee die jou persoonlijk aanspreken. Tijdens deze cursus maar ook tijdens de klinische stage en masterthese vindt specialisatie plaats. Je kunt je specialiseren in een doelgroep (bijvoorbeeld kinderen, jongeren, volwassenen of oudere volwassenen) of in een werksetting (bijvoorbeeld ambulante geestelijke gezondheidszorg of de neuro- & revalidatiepsychologie).

Binnen de cursussen worden wetenschappelijke kennis en praktijkkennis sterk aan elkaar gerelateerd; ook het levensloopperspectief staat centraal.

Cursuscode Cursusnaam EC
SOW-MPSGP14A Psychodiagnostiek 8
SOW-MPSGP12 Psychopathologie 8
SOW-MPSGP11 Psychologische interventies 8
Vaardigheidstrainingen (twee keuzes uit vijf): 6
SOW-MPSGP13A Vaardigheidstraining A:
Interpersoonlijke interventies
SOW-MPSGP13B Vaardigheidstraining B:
Interventies bij kinderen
SOW-MPSGP13C Vaardigheidstraining C:
Klachtgerichte interventies
SOW-MPSGP13D Vaardigheidstraining D:
Neuropsychologische revalidatie
SOW-MPSGP13F Vaardigheidstraining F:
Interventies bij oudere volwassenen
SOW-MPSGP80 Klinische Stage 20
SOW-MPSGP90 Masterthesis 10
Totaal 60