Zoek in de site...

De Masteropleiding

Masteropleiding
De masteropleiding duurt één jaar. Naast cursorisch onderwijs, bestaande uit een theoretisch onderdeel, een specialistisch methodisch onderdeel en integratie onderdelen, wordt van de student verwacht dat hij/zij zelfstandig een onderzoek opzet, uitvoert en hier een scriptie over schrijft. Indien hieraan is voldaan wordt de student de graad Master of Science toegekend.