Zoek in de site...

Het masterexamen

Wanneer een student alle onderdelen van het masterprogramma heeft behaald heeft hij/ zij voldaan aan de eisen van het masterexamen. Het masterdiploma dient men zelf aan te vragen zoals beschreven in de procedure op de STIP website. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science verleend. 
Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, kan door de examencommissie een judicium worden toegekend. De regels voor de toekenning van het judicium zijn opgenomen in de bijlagen van de OER.