Zoek in de site...

Keuzevakken bachelor Communicatiewetenschap

Bijvakken voor studenten van andere opleidingen met een interesse in Communicatiewetenschap

Studenten van andere opleidingen en met een interesse in Communicatiewetenschap kunnen bijvakken/keuzevakken volgen of, als zij interesse hebben in de master, een voorbereidende minor of hbo-minor volgen. Niet alle vakken kunnen als keuzevak gevolgd worden.

Voor onderstaande eerstejaars vakken gelden geen toelatingsvoorwaarden.

Keuzevakken B1
cursus code EC periode

Introductie communicatie-wetenschap

SOW-CWB1019 6 1 en 2
Digitale mediatechnologie SOW-CWB1017 5 3

Voor het volgen van een vak van Communicatiewetenschap uit B2 of B3, zoals die hieronder vermeld staan, geldt als toelatingsvoorwaarde dat de student een propedeuse/een B1-jaar behaald moet hebben.

Voor studenten van een hbo-instelling geldt dat ze alleen  eerstejaars vakken mogen volgen.

Keuzevakken B2 en B3
cursus code EC periode
Media content SOW-CWB2023 4 2
Media en informatie SOW-CWB2024 5 2
Media, entertainment and culture SOW-CWB2027 5 4
Media en beïnvloeding SOW-CWB2025 5 3
Mediagebruik SOW-CWB2022 5 1
Ethiek van de digitale media SOW-CWB3048 5 2

Desgewenst kunnen studenten een pakket samenstellen tot de omvang van minor of keuzeruimte binnen het eigen curriculum.

Er wordt geen certificaat afgegeven voor de gevolgde vakken. Wel kan een formele cijferlijst worden aangevraagd via STIP.

Studenten moeten zich via OSIRIS inschrijven voor een cursus.

Bijvakker van andere universiteit of hbo-instelling

Ben je een student van een andere universiteit? Regel dan ook je inschrijving als bijvakker aan de Radboud Universiteit. Hiervoor heb je een toelatingsverklaring van de examencommissie Communicatiewetenschap nodig. De Toelatingsverklaring Bachelor bijvakker (invullen van naam tot en met e-mailadres) stuur je met een begeleidende mail naar de examencommissie voor ondertekening: examencommissie.cw@maw.ru.nl.

Het formulier toelatingsverklaring bijvakstudent kan je vinden op de website van Dienst Studentenzaken: formulieren.

Wanneer je ingeschreven bent aan de Radboud Universiteit, kun je je voor de afzonderlijke cursussen inschrijven via Osiris.

Heb je vragen over je inschrijving voor de cursussen of tentamens? Het Studenten Informatiepunt (STIP) kan je verder helpen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studieadviseur Esther Marsman.