Zoek in de site...

Opleidingscommissie

In de bamastructuur opereren twee opleidingscommissies: een voor de bacheloropleiding en een voor de masteropleiding. Deze beide commissies bestaan uit leden van de wetenschappelijke staf en studentleden. De leden van de wetenschappelijke staf worden door de decaan van de faculteit op voordracht van de directeur van het Onderwijsinstituut benoemd voor een periode van twee jaar. Studentleden worden gekozen door studenten voor een periode van een jaar. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. De commissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het onderwijsprogramma aan de:

  • decaan en directeur van het onderwijsinstituut
  • examencommissie.

De opleidingscommissies voor de bacheloropleiding en de masteropleiding zijn als volgt samengesteld:

  • stafleden: dhr. dr. P. Hendriks Vettehen (voorzitter),  mw. dr. R. de Leeuw, mw. dr. B.C.N. Müller.
  • studentleden BA: dhr. H.H. Meijer, mw. L.J.C.J. Vergouwen, mw. S.S.S. Hagenbeek.
  • studentleden MA: mw. E.E. Hoff, mw. M.J. Boschma, dhr. M.J. Nijhof.
  • adviserend leden: mw. drs. E.A.G. Marsman (studieadviseur), mw. dr. L.A. Veenstra-van Dijk (adviserend lid), mw. drs. C. Sanders (onderwijscoördinator), mw. drs. J.J. Snoek (onderwijskundige advisering).
  • secretaris van beide commissies is mw. F. KLomp.

In de Opleidingscommissie van Communicatiewetenschap zitten zes studenten, die als doel hebben voor jullie belangen op te komen. Om het communicatiewetenschappelijke onderwijs met het oog op de kwaliteit te optimaliseren, willen zij graag weten wat er speelt. Mail je klachten, opmerkingen of verbeterpunten naar email: olc.cw@student.ru.nl, of contact de studentleden via Twitter (OLC_CW) en Facebook (Opleidingscommissie Communicatiewetenschap).