Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

Studenten met een WO bachelorgetuigschrift kunnen door de examencommissie Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie (CAOS) direct worden toegelaten tot de master ADS of via een (verkort) pre-masterprogramma. Op de site van de master ADS staan de diverse mogelijkheden om toegelaten te kunnen worden.

Studenten met een HBO bachelorgetuigschrift kunnen door de examencommissie Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie (CAOS) worden toegelaten tot het 1-jarige pre-masterprogramma. Om toegelaten te kunnen worden tot de pre-master moet voldaan worden aan een aantal vereisten en zal er een beoordeling op motivatie en geschiktheid plaatsvinden door de examencommissie CAOS.

Studenten moeten in het bezit zijn van een HBO- bachelordiploma. Daarnaast moet o.a. voldaan zijn aan statistiek-eis. Op de site van de master ADS staat de volledige toelatingsprocedure beschreven.


Vrijstellingen

Wanneer je denkt dat je een onderdeel elders al behaald hebt, kun je een beargumenteerd en met bewijs omkleed verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie via examencommissie_caos@maw.ru.nl.