Zoek in de site...

Programma

periode 1 periode 2 periode 3 periode 4

SOW-CAOSB2010 Grote denkers en sleutelbegrippen (6ec)

SOW-CAOSB2020
Gender, macht en grenzen (6ec)
SOW-CAOSB3010 Hedendaagse debatten (6ec) SOW-CAOSB3020 Academisch schrijven (3ec)
SOW-CAOSB2030
Materialiteit, identiteit en natuur (6ec)
SOW-CAOSB2080
Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek (6ec)
SOW-CAOSB309 Leerproject 3 (9ec) SOW-CAOSB3040 Bachelorscriptie (12ec)
SOW-MTB2008
Statistiek 2 (3ec)
SOW-CAOSB2050
Literature Review (3ec)