Zoek in de site...

Aanspreekpunten

Studenten Informatiepunt

Het Studenten Informatiepunt (STIP) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is het eerste aanspreekpunt voor studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hier vind je onder andere informatie over regelingen, het aanvragen van diploma's, studeren in het buitenland; loopbaanbegeleiding en studieadviseurs.

Je kunt hier ook terecht met vragen over:

 • Inschrijving voor colleges, werkgroepen en tentamens
 • Aanvragen van bachelor- en masterexamen
 • Speciale regelingen voor tentamens

Het STIP is gehuisvest aan de Comeniuslaan, nr. 4. Hier kun je terecht op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. T: 024-3616163, E: stip@socsci.ru.nl. Daarnaast kun je STIP bereiken via de chatFacebook Messenger of via WhatsApp.

Studieadviseurs

Binnen het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen zijn drie studieadviseurs werkzaam: Susanne van Helden, Nicole van Workum en Matthijs Brussen.

Studenten die een pre-masterprogramma volgen kunnen terecht bij Susanne van Helden en Nicole van Workum. Susanne is beschikbaar voor studenten die gestart zijn met de pre-master in 2018 of eerder. Nicole is beschikbaar voor studenten die gestart zijn met de pre-master vanaf 2019.

Je kunt bij hen terecht met vragen over:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: specialisatie, keuzevakken, studeren in het buitenland;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Er zijn verschillende manieren om met de studieadviseurs in contact te komen:

Stuur beperkt e-mail
Gebruik e-mail uitsluitend voor het doorgeven van gevraagde informatie of het stellen van korte vragen. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een (telefonische) afspraak maken. Wil je een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail via je RU-mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Kom naar het inloopspreekuur
Ideaal voor korte vragen of mededelingen, een handtekening of een toestemmingsformulier, maar ook handig als je met een groter probleem heel snel contact wilt. Meestal wordt er dan een vervolgafspraak gemaakt.

 • Het inloopspreekuur van Susanne is iedere maandag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.09)
 • Het inloopspreekuur van Nicole is iedere woensdag van 13.00-14.00 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.13)

Maak een (telefonische) afspraak

Voor een gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. Een afspraak maak je via het inschrijfsysteem op de studentenportal of via deze link. Daar kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten. Als je door omstandigheden niet naar de universiteit kunt komen voor een gesprek, kun je ook een telefonische afspraak plannen met één van de studieadviseurs. Je wordt dan op het afgesproken tijdstip gebeld.

Houd er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Loop even binnen
Heb je een zeer dringende en/of korte vraag en lukt het niet om tijdens het inloopspreekuur langs te komen of een (telefonische) afspraak te maken? Dan kun je ook zonder afspraak langskomen.

Contactgegevens
Nicole van Workum, MSc
Montessorilaan 3, kamer SP A 05.13 (dinsdag/woensdagmiddag), kamer SP A 05.06 (vrijdagochtend)
T: 024 3616163
E: n.vanworkum@pwo.ru.nl

drs. Susanne van Helden,
Montessorilaan 3, kamer SP A.05.09
T: 024-3616163
E: s.vanhelden@pwo.ru.nl

Opleidingscommissie

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, met als taken:

 • het uitbrengen van advies over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de decaan en de directeur van het onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Omdat een opleidingscommissie bestaat uit stafleden en studentleden, is dit hét orgaan waarin studenten invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs.

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie, of wil je zelf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van een opleidingscommissie? Kijk dan eens op de Facebookpagina van de studentleden. 
Mailen kan ook via olc.bachelor.pwo@student.ru.nl

Examencommissie

De examencommissie ziet toe op een goede gang van zaken bij de tentamens en de examens. Daarnaast heeft de examencommissie de taak om de naleving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) te bewaken. De bachelor Pedagogische Wetenschappen, de master Pedagogische Wetenschappen en de master Onderwijskunde hebben ieder een eigen examencommissie.

Als je denkt recht te hebben op een uitzondering op de regels van de OER, bijvoorbeeld als je wegens bijzondere omstandigheden niet binnen twee jaar je pre-master hebt behaald, dan heb je de mogelijkheid om een verzoek aan de examencommissie in te dienen. De examencommissie heeft de bevoegdheid om voor individuele studenten een uitzondering te maken.

Voordat je een verzoek aan de examencommissie indient, is het verstandig om eerst met één van de studieadviseurs te overleggen. Zij adviseren je over de mogelijkheden en kansen van je verzoek.

Een verzoek indienen bij de examencommissie gaat altijd via het e-mailadres van de examencommissie: ExamencommissiePWO@ru.nl

Stagecoördinator Onderwijswetenschappen

In het pre-masterprogramma zit geen stage. Tijdens de pre-master wordt er voorlichting gegeven aan studenten die in de master met de masterstage Onderwijswetenschappen beginnen. De stagecoördinator van de master Onderwijswetenschappen is Marianne van den Hurk.

Internationalisering: Studeren in het buitenland

In het pre-masterprogramma zit geen mogelijkheid om onderdelen in het buitenland te volgen of deel te nemen aan internationale samenwerkingsprojecten. In het masterprogramma  Onderwijswetenschappen bestaat deze mogelijkheid wel. Studenten die de masterstage en/of scriptie in het buitenland willen volgen kunnen hiertoe contact opnemen met de studieadviseur Susanne van Helden. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om ook na afstuderen deel te nemen aan buitenlands onderwijs. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via het International Office Social Sciences.