Zoek in de site...

Informatie bijvakstudenten

Het is voor studenten van andere opleidingen (hbo/wo) mogelijk om bijvakken te volgen uit de pre-master Onderwijswetenschappen. De cursussen die gevolgd kunnen worden zijn beperkt tot de volgende cursussen:

Pre-master Onderwijswetenschappen: programma 2019-2020

  • Ontwikkelingspsychologie PM
  • Inleiding Onderwijswetenschappen
  • Sociaal-culturele context
  • Neuropsychologie

Pre-master Onderwijswetenschappen: programma 2020-2021

  • Inleiding Onderwijswetenschappen
  • Sociaal-culturele context
  • Cognitieve en taalontwikkeling

Let op: als je als bijvakker meerdere cursussen wil volgen dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of dit roostertechnisch mogelijk is. Dit geldt met name indien je cursussen uit verschillende studiejaren wil volgen.

Studenten binnen de RU kunnen zichzelf inschrijven voor een cursus via Osiris. Studenten van andere universiteiten of hbo-instellingen die interesse hebben om bijvakken te volgen dienen contact op te nemen met studieadviseur Nicole van Workum (n.vanworkum@pwo.ru.nl).