Zoek in de site...

Tentamenregeling

Inschrijving (her)tentamens

Aanmelding voor een cursus via Osiris betekent automatisch ook inschrijving voor de eerste tentamengelegenheid. Voor het tentamen hoef je je dus niet apart in te schrijven.

Als je het tentamen niet haalt, kun je deelnemen aan de tweede tentamengelegenheid in de hertentamenweek. Hiervoor moet je jezelf altijd inschrijven via Osiris. Doe dit uiterlijk 5 werkdagen voor het tentamen. Mocht je hiervoor geen voldoende halen of niet in staat zijn om het hertentamen te maken wegens ziekte of andere reden dan ben je aangewezen op de eerstvolgende gelegenheid in het nieuwe studiejaar.

Een behaald tentamen mag binnen hetzelfde studiejaar herkanst worden indien je het resultaat wil verbeteren. Je kunt je in dit geval niet zelf aanmelden: deze aanmelding kan je doen via STIP. Zorg dat je de cursuscode bij de hand hebt als je belt (024-3616163) of mailt (stip@socsci.ru.nl).

Wil je toch niet deelnemen aan het (her)tentamen? Schrijf je er dan weer voor uit. Als je ingeschreven staat voor een tentamen waar je niet naartoe bent geweest, krijg je een ND (Niet Deelgenomen). Deze telt mee als tentamenpoging voor een eventueel judicium (bv Cum Laude).

Mocht het niet lukken om je via Osiris aan- of af te melden voor een (her)tentamen, neem dan contact op met STIP. Dit kan zowel via email (stip@socsci.ru.nl) als telefonisch (024-3616163). Zorg dat je de cursuscode bij de hand hebt, zodat je snel geholpen kunt worden.

Per cursus worden er dus twee tentamengelegenheden ingepland waar je aan kan deelnemen. Let op: de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan twee tentamengelegenheden is niet hetzelfde als recht hebben op twee tentamengelegenheden!

Aanvragen extra tentamen- of vervroegde tentamengelegenheid

Mocht je wegens ziekte of bijzondere omstandigheden de eerste gelegenheid niet hebben kunnen maken dan ben je aangewezen op de tweede tentamengelegenheid. De examencommissie verleent geen toestemming voor een extra tentamen als de tweede gelegenheid (hertentamen) nog niet heeft plaatsgevonden. Mocht je hiervoor onverhoopt vervolgens geen voldoende halen dan ben je aangewezen op de eerstvolgende gelegenheid in het nieuwe studiejaar.

Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid is mogelijk wanneer je wegens bijzondere omstandigheden de tweede gelegenheid niet hebt kunnen maken en je hierdoor aanzienlijk (langer dan een half jaar) vertraging oploopt. Dit verzoek kun je onderbouwd met argumenten mailen naar: ExamencommissiePWO@ru.nl De examencommissie beoordeelt vervolgens of je voor een extra tentamengelegenheid in aanmerking komt. Daarbij kijken ze zowel naar de omstandigheden als naar je studieverloop- en resultaten. Een extra gelegenheid wordt nooit automatisch toegekend en een verzoek kan alleen op individuele basis worden ingediend. Je kunt ook geen recht ontlenen aan het toekennen van een extra gelegenheid aan een medestudent.

Een verzoek voor een vervroegde tentamengelegenheid is uitsluitend mogelijk wanneer je op één onderdeel na alle onderdelen van het bachelor, premaster of masterprogramma hebt afgerond en het betreffende onderdeel dat je nog moet afronden niet in het volgende semester wordt aangeboden waardoor je langer dan een half jaar zonder onderwijs moet wachten op het afleggen van dit tentamen. Dit verzoek mag pas worden ingediend wanneer alle onderdelen op één na zijn afgerond. Dit verzoek kun je onderbouwd met argumenten mailen naar: ExamencommissiePWO@ru.nl. De examencommissie beoordeelt vervolgens of je voor een vervoegde tentamengelegenheid in aanmerking komt. Daarbij kijken ze ook naar je studieverloop- en resultaten. Een vervroegde gelegenheid wordt nooit automatisch toegekend en een verzoek kan alleen op individuele basis worden ingediend. Je kunt ook geen recht ontlenen aan het toekennen van een vervroegde gelegenheid aan een medestudent.