Zoek in de site...

Pre-masterprogramma Onderwijskunde

Het pre-masterprogramma Onderwijswetenschappen bestaat uit een programma van 2 jaar. Na 2 jaar kan het pre-masterprogramma uitsluitend afgerond worden na toestemming van de examencommissie.

Studieprogramma

Kijk voor een overzicht van de opbouw en invulling van het programma op: Schematisch overzicht premasterprogramma
Voor informatie per cursus kijk naar: Overzicht cursussen.

Onderdelen pre-masterprogramma Onderwijswetenschappen

 • ​Academische vaardigheden pre-master (4 EC)
 • Analyse 1 (4 EC)
 • Analyse 2 (4 EC)
 • Analyse 3 of 5 (4 EC)
 • Inleiding Onderwijswetenschappen (4 EC)
 • Inleiding Wetenschappelijk onderzoek (4 EC)
 • Kwaliteit van onderwijs (4 EC)
 • Leren en instructie (4 EC)
 • Neuropsychologie (4 EC)
 • Ontwikkelingspsychologie pre-master (4 EC)
 • Psychometrie en besliskunde (4 EC)
 • Pre-masterscriptie (4 EC)
 • Sociaal culturele context (4 EC)
 • Vormgeven van onderwijs (4 EC)
 • Wetenschapsfilosofie (4 EC)
  Totaal: 60 EC