Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

Het pre-masterprogramma Pedagogische wetenschappen is toegankelijk na afronding van een bachelordiploma in het hoger onderwijs, hbo of wo.

Vrijstellingen

Op basis van de gevolgde vooropleiding (hbo- of wo-bachelor) stelt de opleiding een pre-masterprogramma vast van maximaal 60 EC. Studenten die in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma volgen het volledige pre-masterprogramma van 60 EC. Studenten die in het bezit zijn van een wo-bachelordiploma hoeven meestal niet het volledige pre-masterprogramma te volgen. Zij kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen, als ze eerder vergelijkbare cursussen op academisch niveau hebben behaald.

Mocht je verwachten in aanmerking te komen voor vrijstelling(en), dan kun je hiertoe een beargumenteerd en met bewijs omkleed verzoek indienen via studieadviseur Nicole van Workum (n.vanworkum@pwo.ru.nl). Via het vrijstellingsformulier (docx, 30 kB)dien je inzicht te geven in de eerder behaalde cursus (in de cursusdoelen en de stof die behandeld is) en te beargumenteren waarom je aan de cursusdoelen voldoet van de cursus waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De studieadviseur neemt vervolgens contact op met de examencommissie en/of examinatoren en koppelt de beslissing naar je terug.

Deze vrijstellingen kunnen aangevraagd worden vanaf het moment dat de student zich aangemeld heeft voor de pre-master Pedagogische wetenschappen via Studielink. Vrijstellingen dienen voor 9 juni te worden aangevraagd.