Zoek in de site...

Informatie bijvakstudenten

Het is voor studenten van andere opleidingen (hbo/wo) mogelijk om bijvakken te volgen uit de pre-master Pedagogische Wetenschappen. De cursussen die gevolgd kunnen worden zijn beperkt tot de volgende cursussen:

Pre-master Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek, programma 2020-2021

 • Inleiding pedagogiek
 • Ontwikkelingspsychologie PM
 • Sociaal-culturele context
 • Juridische ethische context

Pre-master Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek, programma 2019-2020

 • Inleiding pedagogiek
 • Motorische en perceptuele ontwikkeling
 • Cognitieve en taalontwikkeling
 • Sociale-emotionele en morele ontwikkeling,
 • Neuropsychologie
 • Sociaal-culturele context
 • Juridische ethische context

Pre-master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

 • Ontwikkelingspsychologie PM
 • Inleiding orthopedagogiek
 • Leerproblemen
 • Sociale en emotionele problemen
 • Neuropsychologie

Let op: als je als bijvakker meerdere cursussen wil volgen dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of dit roostertechnisch mogelijk is. Dit geldt met name indien je cursussen uit verschillende studiejaren wil volgen.

Studenten binnen de RU kunnen zichzelf inschrijven voor een cursus via Osiris. Studenten van andere universiteiten of hbo instellingen die interesse hebben om bijvakken te volgen dienen contact op te nemen met studieadviseur Nicole van Workum (n.vanworkum@pwo.ru.nl).