Zoek in de site...

Pre-masterprogramma's

De pre-master Pedagogische wetenschappen kent twee programma's

 • Pre-master Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek
 • Pre-master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek (klinisch NVO-pakket)

Beide pre-masters bestaan uit een programma van 2 jaar. Na 2 jaar kan het pre-masterprogramma uitsluitend afgerond worden na toestemming van de examencommissie.

Studieprogramma

Kijk voor een overzicht van de opbouw en invulling van de pre-masterprogramma's op: Schematische overzicht pre-masterprogramma's
Voor informatie per cursus kijk naar: Overzicht cursussen.

Onderdelen pre-master PW: Pedagogiek

 • Academische vaardigheden pre-master (4 EC)
 • Analyse 1 (4 EC)
 • Analyse 2 (4 EC)
 • Analyse 3 of 4 (4 EC)
 • Cognitieve en taalontwikkeling (4 EC)
 • Inleiding Pedagogiek (4 EC)
 • Inleiding Wetenschappelijk onderzoek (4 EC)
 • Keuzevak (4 EC): juridische ethische context, denkkaders in praktijk of nieuwe cursus
 • Motorische en perceptuele ontwikkeling (4 EC)
 • Neuropsychologie (4 EC)
 • Pre-masterscriptie (4 EC)
 • Psychometrie en besliskunde (4 EC)
 • Sociaal, emotionele en morele ontwikkeling (4 EC)
 • Sociaal-culturele context (4 EC)
 • Wetenschapsfilosofie (4 EC)

Totaal: 60 EC

Onderdelen pre-master PW: Orthopedagogiek (+ klinisch NVO-pakket)

 • Academische vaardigheden pre-master (4 EC)
 • Analyse 1 (4 EC)
 • Analyse 2 (4 EC)
 • Behandelingsmethodiek (4 EC)
 • Beroepsvaardigheden 3: Orthopedagogiek (8 EC)
 • Inleiding Orthopedagogiek (4 EC)
 • Inleiding Wetenschappelijk onderzoek (4 EC)
 • Keuzevak (4 EC): Ontwikkelingsproblemen, leerproblemen, of sociaal-emotionele problemen
 • Methodiek van de diagnostiek (4 EC)
 • Neuropsychologie (4 EC)
 • Ontwikkelingspsychologie pre-master (4 EC)
 • Psychometrie en besliskunde (4 EC)
 • Pre-masterscriptie (4 EC)
 • Wetenschapsfilosofie (4 EC)

Totaal: 60 EC