Zoek in de site...

Toelating Master Pedagogische wetenschappen

Algemene voorwaarden

Tot de masteropleiding worden rechtstreeks toegelaten: degene die beschikt over het getuigschrift van de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen of een afgerond pre-mastercertificaat Pedagogische wetenschappen van de Radboud universiteit.
Toelating met een getuigschrift van een bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen elders geschiedt via de Examencommissie.

Harde knip

De masteropleiding Pedagogische wetenschappen werkt met een harde knip. Deelname aan masteronderwijs is alleen mogelijk met een geldige masterinschrijving. Een geldige masterinschrijving kan alleen tot stand komen indien de betreffende vooropleiding in zijn geheel is afgerond. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De betreffende examendatum van het getuigschrift moet voor de aanvangsdatum van de masteropleiding liggen. Instromen kan in 2019-2020 op twee momenten: per september en per februari en vanaf 2020-2021 op één moment: per september.

Het cursorisch onderwijs binnen de master Pedagogische wetenschappen wordt éénmaal per studiejaar aangeboden. Het onderwijsprogramma kan daarom per instroommoment verschillen. In beide gevallen kan het programma in één studiejaar afgerond worden.

Meer informatie over het masteronderwijs is terug te vinden in de studiegids van de master Pedagogische wetenschappen