Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

Toelatingsvoorwaarden

Toelating tot de pre-master geschiedt via de Examencommissie. Om toegelaten te kunnen worden tot de pre-master moet je voldoen aan een aantal eisen:

  1. hbo-bachelor/ niet-verwante wo-bachelor: je hebt voor aanvang van de pre-master het bachelordiploma bij een door het ministerie erkende opleiding behaald.
  2. wiskunde-eis: havo wiskunde minimaal 7 op eindexamenniveau als onderdeel van je havo-diploma of vwo wiskunde minimaal 6 op eindexamenniveau behaald. Voldoe je nog niet aan de wiskunde-eis, kijk dan bij de toelichting over de toelatingsvoorwaarden hoe je deze deficiëntie weg kan werken.
  3. schrijfeis: je kunt gestructureerd en met onderbouwing een stuk schrijven. Dat kun je aantonen met een werkstuk of bachelorscriptie van minimaal 15 pagina’s.
  4. motivatiebrief: in max. 1 A4 motiveer je jouw studiekeuze en geschiktheid voor de opleiding

De examencommissie beslist op grond van motivatie en geschiktheid van de student over de toelating tot de pre-master Sociologie. Meer details over de toelatingsprocedure en contactgegevens vind je op de opleidingspagina.

Vrijstellingen

Wanneer je denkt dat je een onderdeel elders al behaald hebt, kun je een beargumenteerd en met bewijs omkleed verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie via examencommissiesociologie@maw.ru.nl.