Zoek in de site...

Afronding pre-master

Certificaat

Na afronding van de pre-master ontvang je een certificaat. Je vraagt dit certificaat zelf aan bij het facultaire STIP (Studenten Informatiepunt).

Toelating tot de master Sociologie

Het pre-mastercertificaat is meteen een verklaring op grond waarvan je in combinatie met je vooropleiding kan worden toegelaten tot de master Sociologie. Met het behaalde pre-mastercertificaat dien je een verzoek tot toelating tot de master in bij de examencommissie Sociologie via examencommissiesociologie@maw.ru.nl.