(Aangepaste) eisen toelating FTR-masters 2021-2022

Vanwege de coronacrisis gelden voor het studiejaar 2021-2022 onderstaande (aangepaste) eisen voor de  toelating tot de FTR masters.

Doorstroom van WO-bachelor naar master

Voor studenten die met een bachelor willen doorstromen naar de masteropleiding, geldt voor het komende studiejaar de volgende regeling.

Indien de desbetreffende bachelorgraad nog niet is behaald, kan de student – vooruitlopend op de masterinschrijving – worden toegelaten tot onderdelen van het masteronderwijs onder de volgende voorwaarden:

 • De student heeft ten minste 160 EC van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding behaald.
 • De student dient de overige 20 EC van de bacheloropleiding af te ronden vóór 1 september 2022.
 • Het bachelorwerkstuk valt onder de 20 EC aan bachelorvakken die nog open mogen staan.
 • Indien het bachelorwerkstuk nog niet behaald is, moet dit zijn afgerond vóór 1 februari 2022.

Doorstroom van pre-master naar master

Hierbij is geen sprake van een aangepaste regeling. Indien studenten wegens de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen, kunnen zij zich m.b.t. hun studieplanning in eerste instantie wenden tot de studieadviseur. Zij kunnen zo nodig een individueel verzoek indienen bij de examencommissie.

Doorstroom naar de Research Master

Voor studenten die met een bachelor Filosofie willen doorstromen naar de Research Master Philosophy, geldt voor het komende studiejaar de volgende regeling.

Indien de desbetreffende bachelorgraad nog niet is behaald, kan de student – vooruitlopend op de masterinschrijving – worden toegelaten tot onderdelen van het masteronderwijs onder de volgende voorwaarden:

 • Het gemiddelde cijfer voor het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding moet ten minste een 7.5 zijn.
 • De student heeft ten minste 160 EC van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding behaald.
 • De student dient de overige 20 EC van de bacheloropleiding af te ronden vóór 1 september 2022.
 • Het bachelorwerkstuk moet zijn afgerond.
 • Overige voorwaarden

Doorstroom naar de Educatieve Master

Voor studenten die met een bachelor of pre-master willen doorstromen naar de tweejarige educatieve master geldt voor het komende studiejaar de volgende regeling.

 • Indien de desbetreffende bachelorgraad nog niet is behaald, kan de student – vooruitlopend op de masterinschrijving – worden toegelaten tot onderdelen van het onderwijs, als de student ten minste 165 EC van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding heeft behaald heeft afgerond. De student dient de overige 15 EC af te ronden vóór 1 september 2022.
 • Indien de desbetreffende pre-master nog niet is behaald, kan de student – vooruitlopend op de masterinschrijving – worden toegelaten tot onderdelen van het onderwijs, als de student ten minste 50 EC van het onderwijsprogramma van de pre-master heeft  behaald en alleen het premaster werkstuk/Academische Schrijven 1 en 2 nog open staat. De student dient deze af te ronden vóór 1 september 2022.