Colleges op afstand

Roostering en Brightspace

Onderwijs en feedback op afstand


Roostering en Brightspace


Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk proberen vast te houden aan de roostering en dat we zoveel mogelijk communiceren via Brightspace. Vasthouden aan de roostering betekent dat de docent vooral ook op de tijden waarop de cursus geroosterd is

 • studenten naar een weblecture of zelfgemaakte video laat kijken
 • studenten naar een power point presentatie laat luisteren
 • studenten in een videoconferentie (bv. Zoom of Virtual Classroom) uitnodigt
 • studenten de mogelijkheid biedt om vragen te stellen over de stof
 • studenten een presentatie laat geven binnen een digitale omgeving
 • studenten een college geeft via Virtual Classroom

Dit schept helderheid; studenten weten dan precies wanneer ze in een week iets kunnen verwachten. Communiceren via Brightspace is van belang, want dan zijn alle studenten die voor de cursus staan ingeschreven bij voorbaat aangesloten. Mededelingen, e-mails, opdrachten, literatuur, audio- of video opnames, alles wat de student nodig heeft om de cursus te kunnen volgen, zal de docent op Brightspace zetten. Alleen als daarover goede afspraken zijn gemaakt (via Brightspace), dan kan van andere digitale middelen (buiten Brightspace) gebruik worden gemaakt. Het is derhalve van het grootste belang dat studenten met regelmaat Brightspace bezoeken en bij de cursussen kijken waar de student staat ingeschreven.


Onderwijs en feedback op afstand


We hebben de docenten gevraagd goed na te denken over onderwijs op afstand. Zij kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het Radboud TLC (https://www.ru.nl/docenten/onderwijs/didactiek-en-begeleiden/leren-afstand/tijdelijke-vormen-leren-afstand/. Onderwijs geven op afstand kan op vele manieren:

 • De docent maakt gebruik van de weblectures van vorig jaar
 • De docent gebruikt korte, zelfgemaakte instructie filmpjes of audio opnames (binnen Brightspace, of met OBS of power point)
 • De docent biedt uitgeschreven hoorcolleges aan of andere teksten
 • De docent geeft college met Virtual Classroom (die achteraf ook nog te bekijken is) of brengt studenten samen in een videoconferentie
 • De docent geeft de studenten wekelijks opdrachten (een samenvatting, een toepassing van een theorie, een schrijfopdracht, een kort paper, etc.)
 • De docent geeft literatuur op met richtvragen
 • De docent gebruikt skype, facetime, whatsapp of Zoom voor individuele begeleidingsgesprekken
 • De docent geeft gezamenlijke opdrachten die studenten in discussiegroepen moeten uitvoeren

Heel belangrijk is natuurlijk goede feedback. Feedback op afstand is moeilijker en vaak meer arbeidsintensief.

 • De docent kan feedback geven op uitgevoerde opdrachten
 • De docent kan een antwoordmodel individueel toezenden, alleen als de student de vragen heeft gemaakt
 • De docent kan een virtual classroom of videoconferentie beleggen om de opdracht door te spreken
 • De docent geeft studenten de kans om op een bepaald tijdstip via e-mail vragen te stellen
 • De docent hanteert rubrics die voor studenten inzichtelijk maken hoe ze een opdracht moeten uitvoeren en/of hoe deze uiteindelijk beoordeeld is