Online aanwezigheidsplicht

In het tweede semester van 2020-2021 geldt een online aanwezigheidsplicht bij de vakken tutoraat B1, mentoraat B1 en eventuele practica. Je moet bij 80% van deze vakken aanwezig zijn geweest om aan het tentamen te mogen deelnemen/een eindcijfer te krijgen.