Aanvraag volgen masteronderwijs en tentamens master

Hier kun je een aanvraag indienen voor het volgen van masteronderwijs.

Voor het volgen van masteronderwijs dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- Je hebt maximaal 20 EC van je bachelorprogramma open staan
- Je hoeft je bachelorwerkstuk nog niet afgerond te hebben als deze binnen de 20 EC aan openstaande vakken valt.
- Indien je aanvraag wordt goedgekeurd dien je voor 1-9-2021 je bachelorprogramma afgerond te hebben.