Inschrijven cursussen, minoren en tentamens

Data inschrijfperiodes cursussen en minoren

Inschrijven voor cursussen
(incl. minoren en minorcursussen)
van/tot en met :
Cursusperiode 1 (sept-okt) 1 juli tot en met 4 september
Cursusperiode 2 (nov-dec) 1 juli tot en met 6 november
Cursusperiode 3 (feb-mrt) 1 december tot en met 29 januari
Cursusperiode 4 (apr-mei) 1 december tot en met 9 april

Let op: voor minoren en (minor)cursussen van andere faculteiten kunnen andere deadlines voor het inschrijven gelden.

Inschrijven voor cursussen en minoren

Voor cursussen en minoren moet je je tijdig aanmelden via Osiris student.

Let er bij de minoren op dat je je zowel voor de minor als voor de afzonderlijke cursussen binnen die minor inschrijft.

Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus worden geannuleerd of kunnen de contacturen van een specifiek programmaonderdeel worden gereduceerd.

Inschrijven voor tentamens

Inschrijven voor een cursus = automatisch aanmelding voor de eerste gelegenheid van het tentamen.

Inschrijven voor herkansingen

Wil je deelnemen aan de tweede gelegenheid van een tentamen dan moet je je zelf tijdig via Osiris inschrijven. Dat kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum. Je kunt alleen deelnemen aan een tentamen wanneer je je hebt ingeschreven.

Zeker weten dat je je hebt ingeschreven

LET OP: dat een (her)tentamen in je persoonlijk rooster staat, betekent niet dat je er ook automatisch voor bent ingeschreven. Check dit altijd in Osiris! Kijk goed of je ook daadwerkelijk voor de toets (los van de cursus) staat ingeschreven.

Tentamengelegenheden per studiejaar

Alle tentamens hebben twee tentamengelegenheden per studiejaar. Indien je enkel gebruik maakt van de tweede tentamengelegenheid is dit ook je enige gelegenheid!

Afmelden voor cursussen en tentamens

Neem je niet deel aan een cursus? Meld je dan z.s.m. af via Osiris.

Neem je niet deel aan het tentamen? Meld je dan uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum af via Osiris.

Consequenties te laat inschrijven cursus of tentamen

Indien je te laat bent met je inschrijving voor de cursus, loop je het risico dat er geen cursushandleiding, reader of ander lesmateriaal voor je beschikbaar is.

Ben je niet tijdig ingeschreven voor een tentamen of herkansing kun je niet deelnemen aan deze tentamengelegenheid.