Onderwijs- en examenregelingen 2020-2021

De onderwijs- en examenregeling (OER) beschrijft de opbouw van een opleiding, de regels en gang van zaken rond onderwijs en examens en de rechten en plichten van studenten en docenten.

Let op: mocht je vragen hebben of problemen ondervinden met je studievoortgang  neem dan contact op met je studieadviseur. Uitzonderingen op de regels in de OER en andere regelingen kun je altijd aanvragen via de examencommissie.

Appendix bij de OER-en 2e semester 2020-2021 i.v.m. de coronacrisis. (pdf, 113 kB)

Regels en richtlijnen van de examencommissie FTR
De regels en richtlijnen (pdf, 731 kB) beschrijven de gang van zaken rond tentamens en examens en de vereisten die daarbij gelden.

OER 2019-2020

De OER 2019-2020 is te vinden in de studiegids 2019-2020