FTR keuze-minoren

Alle bacheloropleidingen van de FTR kennen een minor ruimte van 45 EC. Twee minoren van elk 15 EC kun je zelf kiezen, de FTR-minor van 15 EC is verplicht (B3 voor Filosofie en Islamstudies, B2/B3 voor Theologie en Religiewetenschappen).

Als je de verkorte bacheloropleiding volgt, kies je in je tweede jaar twee minoren van elk 15 EC. De FTR minor is dan niet verplicht.

Minoren FTR op alfabetische volgorde

Minor Semester 1 Semester 2 Toegankelijk voor
Abrahamitische godsdiensten X Iedereen
Arabische taalverwerving

naar keuze

naar keuze Iedereen
Buitenland minor Cairo/Rabat X Studenten Islamstudies*
Ecology and Sustainability (PPS) X FTR-(exchange) studenten**
Edges of Europe (PPS) X FTR-(exchange) studenten**
Educatieve minor (word leraar in het vo) naar keuze naar keuze Studenten RW
Europe and the World X FTR-(exchange) studenten**
Filosofie: De mens X Iedereen (geen Fil.)
Filosofie: Helder denken X Iedereen (geen Fil.)
Filosofie: Kennis en handelen X Iedereen (geen Fil.)
Filosofie: Waarheid en taal X

Iedereen (geen Fil.)

Futures of Democracy (PPS) X FTR-(exchange) studenten**
Geschiedenis en Praktijk van het Christendom X Iedereen
Global Justice and Human Rights (PPS) X FTR-(exchange) studenten**
Hedendaagse christelijke theologie X Iedereen
Identity and Exclusion (PPS) X FTR-(exchange) studenten**
Islam X evt. sem. 2 Iedereen
Leben, Kultur und Krise (PPS) X FTR-(exchange) studenten**
MENA (PPS) X FTR-(exchange) studenten**
Midden-Oosten en islam evt. sem. 1 X Iedereen
Religieuze identiteit en ethiek X Iedereen
Religiewetenschappen X afhankelijk  van vakkeuze  ook sem 2 Iedereen
Religie vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief X Iedereen
Religious Contacts and Conflicts (PPS) X FTR-(exchange) studenten**
Science and Society (PPS) X FTR-(exchange) studenten**
Stageminor naar keuze naar keuze 3e jaars FTR-studenten
Verdieping in de Arabische taal X Studenten die de drie inleidende Arabisch cursussen uit het B1 hebben behaald
Wellbeing and Society X Iedereen
Vrije minor Een vrije minor is een minor die je zelf samenstelt uit cursussen binnen en/of buiten de faculteit (in Nederland of in het buitenland). 
Een vrije minor moet vooraf worden goedgekeurd door de examencommissie (FIL/THRW) van de bacheloropleiding waarin je gaat afstuderen.

* Om deze minor te volgen moet je de cursussen Arabisch uit het B1 hebben behaald en hebben deelgenomen aan de drie cursussen Arabisch uit het B2.

** Students who are NOT enrolled in a bachelor, master, or exchange programme of the Faculty of Philosophy, Theology and Religious studies cannot register directly for PPS modules. Instead, they can apply for admission by sending an e-mail to stip@ftr.ru.nl. Exchange students from other faculties than PTRS can send an application to internationaloffice@ftr.ru.nl.  All applications must contain a separate document in which you (1) inform us about your current studies, (2) explain which module you want to take and why it is relevant to your studies, and (3) describe what you bring to the classroom. The document must be written in English.PPS Modules (ook voor THRW)

Students of the Faculty of Arts do NOT have to apply for admission to the PPS Module MENA. They can register directly.