Filosofie: Kennis en handelen

Betrokken opleiding: Filosofie
Minorcoördinator: dr. Cees Leijenhorst
Toegankelijk voor: Iedereen, m.u.v. Filosofie studenten
Ingangseisen: Geen
Periode: 1 en 2 (semestercursussen)

Inhoud

Deze minor draait om een kritische reflectie op het menselijke kennen en handelen, waarbij we zowel ethische vragen als vragen met betrekking tot het menselijk bewustzijn centraal stellen. In feite gaat het hier om de twee belangrijkste invalshoeken van de filosofie, namelijk de theoretische filosofie (kennen) en de praktische filosofie (handelen).

In de cursus Ethiek behandelen we de verschillende standpunten die we kunnen innemen bij het vellen van een moreel oordeel. Wat bedoelen we met de termen 'goed' en 'slecht'? Op grond waarvan vellen we een moreel oordeel? In de cursus Cognitiefilosofie onderzoeken we het menselijk bewustzijn in al zijn aspecten. Wat is de verhouding tussen het lichaam, de hersenen en het bewustzijn? Ten slotte bestuderen we de ontwikkeling van de filosofie van de zeventiende tot de twintigste eeuw in de cursus Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte. Door de combinatie van een historische cursus met twee systematische cursussen krijg je niet alleen een overzicht van hoe in het verleden vragen met betrekking tot het menselijke kennen en handelen behandeld zijn, maar ook hoe we die vragen in het licht van hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen beantwoorden.

Deze minor kun je ook als onderdeel van de pre-master Filosofie volgen. Als je de pre-master met goed gevolg afrondt kun je instromen in de master Filosofie. Je kunt kiezen uit de volgende vier minoren, die tezamen de pre-master vormen:

- Filosofie: Kennis en handelen
- Filosofie: Helder denken
- Filosofie: De mens
- Filosofie: Waarheid en taal

Meld je zowel aan voor de minor als geheel als voor de afzonderlijke vakken.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 + 2 Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte - verkorte bachelor FTR-FIBAV203 5
1 + 2 Cognitiefilosofie - verkorte bachelor FTR-FIBAV210 5
1 + 2 Ethiek - verkorte bachelor FTR-FIBAV211 5
Minorcode Filosofie: Kennis en handelen FTR-MI-F101-12