Geschiedenis en praktijk van het christendom

Betrokken opleiding: Theologie
Minorcoördinator: dr. Gian Ackermans
Toegankelijk voor: Iedereen
Periode: 1 en 2

Inhoud

In de westerse wereld lijkt het christendom op zijn retour. Wereldwijd is dat geenszins het geval: het aantal christenen groeit. Bovendien is het christendom in beweging: interpretatie van de bijbelse en kerkelijke traditie, geloofsbeleving, richtlijnen, rituelen krijgen een andere gestalte dan in het verleden. Dat verleden blijft trouwens cultureel ook in onze streken van belang. Als je die ontwikkelingen als geesteswetenschapper wil begrijpen, is dit een heel nuttige en aantrekkelijke minor.

De cursus Geschiedenis van Kerk en Theologie biedt een overzicht van de ontwikkeling van het christendom in het verleden. Hoe hebben christenen de boodschap van Jezus van Nazareth verstaan. Wij besteden zowel aandacht aan de sociale invloed, de interne machtsdynamiek, als aan de ontwikkeling van de katholieke leer.

De cursus Fundamental Theology gaat over de vraag wat theologie eigenlijk is? Hoe gaat zij te werk? Hoe maakt zij haar aanspraak een wetenschappelijke discipline te zijn tegenover buitenstaanders plausibel? Hoe is de theologie georganiseerd? Hoe kan zij maatschappelijk van invloed zijn?

De cursus Liturgics verschaft de studenten toegang tot de rituele vormgeving van het christendom. Welke gebruiken hebben zich binnen het christendom ontwikkeld? Denk alleen al aan de wijze waarop samenkomsten worden ingericht? Wij besteden in deze cursus vooral aandacht aan de duiding door christenen zelf. Hoe is die in die loop van de geschiedenis veranderd? Verder komt het boeiende landschap van de actuele ritualiteit ter sprake.

Meld je zowel aan voor de minor als geheel als voor de afzonderlijke vakken.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 + 2 Geschiedenis van de kerk en theologie I FTR-THBA107 5
1 + 2 Fundamental Theology FTR-THBA103 5
1 Liturgics FTR-THBA200 5
Minorcode Geschiedenis en praktijk van het christendom FTR-MI-TH101-12