Filosofie: Waarheid en taal

Betrokken opleiding: Filosofie
Minorcoördinator: Dr. C. Leijenhorst
Toegankelijk voor: Iedereen, m.u.v. Filosofie studenten
Periode: 3 en 4

Inhoud

In deze minor staat de vraag naar de verhouding tussen waarheid en taal centraal. Van Aristoteles tot Heidegger: filosofen zijn al eeuwen op zoek naar de waarheid. Maar kun je de waarheid wel vangen in taal? Wat is de relatie tussen waarheid en werkelijkheid?

In de cursus Metafysica houden we ons bezig met de vraag naar het zijnde als zodanig (‘het zijnde als zijnde'). De metafysica richt zich op de laatste grondslagen van de werkelijkheid en tracht de werkelijkheid als geheel te doorgronden. Allereerst onderzoeken we enkele klassieke metafysische posities aan de hand van Aristoteles, Anselmus en Thomas van Aquino. Vervolgens bespreken we de hedendaagse kritiek op de traditionele metafysica. In de cursus Taalfilosofie krijg je een systematisch overzicht van de belangrijkste problemen, posities en debatten in het filosofische denken over taal. Wat is de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid? Ten slotte behandelen we de ontwikkeling van de filosofie in de middeleeuwen in de cursus Geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte. Door de combinatie van een historische cursus met twee systematische cursussen krijg je niet alleen een overzicht van hoe in het verleden vragen over waarheid en taal behandeld zijn, maar ook hoe we die vragen in het licht van hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen beantwoorden.

Deze minor kun je ook als onderdeel van de pre-master Filosofie volgen. Als je de pre-master met goed gevolg afrondt, kun je instromen in de master Filosofie. Je kunt kiezen uit de volgende vier minoren, die tezamen de pre-master vormen:

- Filosofie: Kennis en handelen
- Filosofie: Helder denken
- Filosofie: De mens
- Filosofie: Waarheid en taal

Meld je zowel aan voor de minor als geheel als voor de afzonderlijke vakken.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 en 4 Geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte - verkorte bachelor FTR-FIBAV202 5
3 en 4 Metafysica - verkorte bachelor FTR-FIBAV205 5
3 en 4 Taalfilosofie - verkorte bachelor FTR-FIBAV209 5
Minorcode Filosofie: Waarheid en taal FTR-MI-FI107-14