Hedendaagse christelijke theologie

Betrokken opleiding: Theologie
Minorcoördinator: Dr. Michael Scherer-Rath
Toegankelijk voor: Iedereen
Periode: 3 en 4

Inhoud

Deze minor gaat over het hedendaagse christelijke theologie. Wat zijn de historische bronnen en de christelijke visies op de rede, het geloof, het kwaad en de communicatie hieromtrent in de moderne samenleving? Hoe spelen ideeën over God, geloof en kerk daarbij een rol? Theologie heeft een actuele taak te vervullen in de publieke ruimte: kerk, wetenschap en samenleving. Huidige ontwikkelingen, zoals globalisering, armoede, pluralisme en religieuze conflicten, dagen het christendom uit.

Meld je zowel aan voor de minor als geheel als voor de afzonderlijke vakken.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3&4 Hedendaagse christendom FTR-THBA100 5
3&4 Dogmatic Theology I FTR-THBA105 5
3&4 Pastoraaltheologie II FTR-THBA301 5
Minorcode Hedendaagse christelijke theologie FTR-MI-TH100-12