Religion from a Social-scientific Perspective

Afdeling: Religiestudies
Coordinator: Dr. Paul Vermeer
Toegankelijk voor: Iedereen
Semester: 2

Inhoud

In de minor ‘Religie vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief’ staat een zogenaamde neutrale benadering van religie centraal. Dat wil zeggen, dat religie niet wordt beschouwd vanuit de binnenkant van een bepaalde religieuze traditie, maar vanuit een toeschouwersperspectief met behulp van empirische, sociaal-wetenschappelijke methoden. Een dergelijke benadering is eigen aan de antropologie, de sociologie en de psychologie van religie. De antropologie van religie beschrijft geloofspraktijken en geloofsovertuigingen om zo de functie van religie te verhelderen voor het individu en voor de etnische groep waartoe het individu behoort. Binnen de sociologie van religie staat de interactie tussen religie en het sociale systeem centraal en wordt onderzocht hoe deze interactie verandert door sociaal-culturele en sociaal-economische ontwikkelingen. De psychologie van religie legt de focus tenslotte op het individu. Hier gaat het om de interactie tussen religie en de menselijke geest om zo tot een dieper inzicht van de psychologische functies en condities van religie toe komen. Aldus bieden de drie cursussen van deze minor een brede inleiding in de sociaal-wetenschappelijke benadering van het wonderlijke fenomeen dat religie heet.​

Meld je zowel aan voor de minor als geheel als voor de afzonderlijke vakken.

Period e(semester) Cursus Cursuscode EC's
3 (sem. 2) Sociology of Religion FTR-RSBA110 5
3 (sem. 2) Anthropology of Religion FTR-RSBA206 5
3&4 (sem. 2) Psychology of Religion FTR-RSBA207 5
Minorcode Religie vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief FTR-MI-RS117-20